המוקד להגנת הפרט - נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון (פורסם בספטמבר 2022)
מסמכים אחרים | נוהל | 04.09.2022
נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון (פורסם בספטמבר 2022)

כניסתו לתוקף של הנוהל נקבעה ליום 20.10.2022

מסמכים קשורים

array(6) { [0]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4924" ["title"]=> string(123) "בג"ץ 3571/23 אבו עאישה-חלמאן ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי" ["documentDate"]=> string(19) "2023-05-10 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_22" } [1]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4868" ["title"]=> string(121) "הנדון: פנייתך בעניין נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ["documentDate"]=> string(19) "2022-10-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [2]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2327" ["title"]=> string(303) "המוקד לשר הביטחון: גם בנוסח החדש, הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית ישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות ושל החברה הפלסטינית בכללותה; יש להקפיאו עד לתיקונו המהותי" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-14 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [3]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4847" ["title"]=> string(199) "הנדון: בקשה לתיקון "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ולהקפאת כניסתו לתוקף, עד לתיקונו (ספטמבר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-13 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [4]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2313" ["title"]=> string(229) "המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית יפגע קשות בחברה הפלסטינית וישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות" ["documentDate"]=> string(19) "2022-06-23 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [5]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4766" ["title"]=> string(116) "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון (פורסם בפברואר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-02-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_34" } }
בג"ץ 3571/23 אבו עאישה-חלמאן ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
10.05.2023 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
array(6) { [0]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4924" ["title"]=> string(123) "בג"ץ 3571/23 אבו עאישה-חלמאן ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי" ["documentDate"]=> string(19) "2023-05-10 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_22" } [1]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4868" ["title"]=> string(121) "הנדון: פנייתך בעניין נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ["documentDate"]=> string(19) "2022-10-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [2]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2327" ["title"]=> string(303) "המוקד לשר הביטחון: גם בנוסח החדש, הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית ישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות ושל החברה הפלסטינית בכללותה; יש להקפיאו עד לתיקונו המהותי" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-14 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [3]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4847" ["title"]=> string(199) "הנדון: בקשה לתיקון "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ולהקפאת כניסתו לתוקף, עד לתיקונו (ספטמבר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-13 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [4]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2313" ["title"]=> string(229) "המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית יפגע קשות בחברה הפלסטינית וישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות" ["documentDate"]=> string(19) "2022-06-23 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [5]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4766" ["title"]=> string(116) "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון (פורסם בפברואר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-02-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_34" } }
הנדון: פנייתך בעניין נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון
20.10.2022 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
array(6) { [0]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4924" ["title"]=> string(123) "בג"ץ 3571/23 אבו עאישה-חלמאן ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי" ["documentDate"]=> string(19) "2023-05-10 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_22" } [1]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4868" ["title"]=> string(121) "הנדון: פנייתך בעניין נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ["documentDate"]=> string(19) "2022-10-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [2]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2327" ["title"]=> string(303) "המוקד לשר הביטחון: גם בנוסח החדש, הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית ישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות ושל החברה הפלסטינית בכללותה; יש להקפיאו עד לתיקונו המהותי" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-14 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [3]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4847" ["title"]=> string(199) "הנדון: בקשה לתיקון "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ולהקפאת כניסתו לתוקף, עד לתיקונו (ספטמבר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-13 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [4]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2313" ["title"]=> string(229) "המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית יפגע קשות בחברה הפלסטינית וישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות" ["documentDate"]=> string(19) "2022-06-23 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [5]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4766" ["title"]=> string(116) "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון (פורסם בפברואר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-02-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_34" } } array(6) { [0]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4924" ["title"]=> string(123) "בג"ץ 3571/23 אבו עאישה-חלמאן ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי" ["documentDate"]=> string(19) "2023-05-10 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_22" } [1]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4868" ["title"]=> string(121) "הנדון: פנייתך בעניין נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ["documentDate"]=> string(19) "2022-10-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [2]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2327" ["title"]=> string(303) "המוקד לשר הביטחון: גם בנוסח החדש, הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית ישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות ושל החברה הפלסטינית בכללותה; יש להקפיאו עד לתיקונו המהותי" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-14 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [3]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4847" ["title"]=> string(199) "הנדון: בקשה לתיקון "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ולהקפאת כניסתו לתוקף, עד לתיקונו (ספטמבר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-13 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [4]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2313" ["title"]=> string(229) "המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית יפגע קשות בחברה הפלסטינית וישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות" ["documentDate"]=> string(19) "2022-06-23 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [5]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4766" ["title"]=> string(116) "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון (פורסם בפברואר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-02-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_34" } }
הנדון: בקשה לתיקון "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ולהקפאת כניסתו לתוקף, עד לתיקונו (ספטמבר 2022)
13.09.2022 | תכתובת עקרונית
קרא עוד
array(6) { [0]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4924" ["title"]=> string(123) "בג"ץ 3571/23 אבו עאישה-חלמאן ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי" ["documentDate"]=> string(19) "2023-05-10 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_22" } [1]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4868" ["title"]=> string(121) "הנדון: פנייתך בעניין נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ["documentDate"]=> string(19) "2022-10-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [2]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2327" ["title"]=> string(303) "המוקד לשר הביטחון: גם בנוסח החדש, הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית ישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות ושל החברה הפלסטינית בכללותה; יש להקפיאו עד לתיקונו המהותי" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-14 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [3]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4847" ["title"]=> string(199) "הנדון: בקשה לתיקון "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ולהקפאת כניסתו לתוקף, עד לתיקונו (ספטמבר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-13 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [4]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2313" ["title"]=> string(229) "המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית יפגע קשות בחברה הפלסטינית וישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות" ["documentDate"]=> string(19) "2022-06-23 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [5]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4766" ["title"]=> string(116) "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון (פורסם בפברואר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-02-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_34" } } array(6) { [0]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4924" ["title"]=> string(123) "בג"ץ 3571/23 אבו עאישה-חלמאן ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי" ["documentDate"]=> string(19) "2023-05-10 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_22" } [1]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4868" ["title"]=> string(121) "הנדון: פנייתך בעניין נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ["documentDate"]=> string(19) "2022-10-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [2]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2327" ["title"]=> string(303) "המוקד לשר הביטחון: גם בנוסח החדש, הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית ישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות ושל החברה הפלסטינית בכללותה; יש להקפיאו עד לתיקונו המהותי" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-14 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [3]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4847" ["title"]=> string(199) "הנדון: בקשה לתיקון "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון" ולהקפאת כניסתו לתוקף, עד לתיקונו (ספטמבר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-09-13 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_30" } [4]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(11) "Updates2313" ["title"]=> string(229) "המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: הנוהל לכניסה ושהייה של זרים בגדה המערבית יפגע קשות בחברה הפלסטינית וישבש את חייהן של עשרות אלפי משפחות" ["documentDate"]=> string(19) "2022-06-23 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(7) "updates" } [5]=> array(5) { ["di_name"]=> string(13) "Documents4844" ["related_di_name"]=> string(13) "Documents4766" ["title"]=> string(116) "נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון (פורסם בפברואר 2022)" ["documentDate"]=> string(19) "2022-02-20 00:00:00" ["type_di_name"]=> string(5) "03_34" } }
נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון (פורסם בפברואר 2022)
20.02.2022 | נוהל
קרא עוד