המוקד להגנת הפרט
אודות המוקד
הנהלת המוקד
צוות המוקד
סייעו לנו להגן על זכויות אדם
התורמים למוקד
תרומות מישות מדינית זרה
המוקד להגנת הפרט הוא ארגון עצמאי, א-מפלגתי ובלתי תלוי. כחלק מהשמירה על עצמאותו מקפיד המוקד שלא לקבל תרומות ישירות או עקיפות מגופים ממשלתיים ישראליים או פלסטיניים. החוק הישראלי מחייב את כל העמותות הישראליות לדווח על תרומות מממשלות זרות בגובה של למעלה מ־20 אלף ₪. המוקד פועל על פי חוק, ומפרסם את המידע מתוך שקיפות מלאה הן באתר האינטרנט והן בדיווחים שוטפים לרשם העמותות.
2023
רבעון 01
הורדה
2022
רבעון 01
הורדה
רבעון 02
הורדה
רבעון 03
הורדה
רבעון 04
הורדה
2021
רבעון 01
הורדה
רבעון 02
הורדה
רבעון 03
הורדה
רבעון 04
הורדה
2020
רבעון 01
הורדה
רבעון 02
הורדה
רבעון 03
הורדה
רבעון 04
הורדה
2019
רבעון 01
הורדה
רבעון 02
הורדה
רבעון 03
הורדה
רבעון 04
הורדה
2018
רבעון 01
הורדה
רבעון 02
הורדה
רבעון 03
הורדה
רבעון 04
הורדה
2017
רבעון 01
הורדה
רבעון 02
הורדה
רבעון 03
הורדה
רבעון 04
הורדה
2016
רבעון 01
הורדה
רבעון 02
הורדה
רבעון 03
הורדה
רבעון 04
הורדה
2015
רבעון 01
הורדה
רבעון 02
הורדה
רבעון 03
הורדה
רבעון 04
הורדה
2014
רבעון 01
הורדה
רבעון 02
הורדה
רבעון 03
הורדה
רבעון 04
הורדה
הצג עוד
דוחות כספיים שנתיים
דרושים