המוקד להגנת הפרט
הריסת בתים
תמונה ללא תיאור הצג עדכונים
מאז 1967 הורסת ישראל בתים כחלק ממדיניות הענישה בשטחים הכבושים. הצבא מסתמך על תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, המאפשרת מרווח פעולה נרחב מאוד, וגוזר בהחלטה מינהלית, בלא משפט ובלא כל הליך משפטי, עונש קיצוני ובלתי הפיך זה. במקביל, ממשיך הצבא במדיניות ה"חישוף" – הריסת בתים ועקירת שדות ומטעים בהנמקות "ביטחוניות" – ובהריסת בתים בטיעונים מינהליים שונים ומשונים.
 
הריסת בתים עונשית נועדה במוצהר לפגוע בקרובי משפחתם של מי שנחשדים בביצוע עבירות ביטחון, כאמצעי הרתעה נגד מפגעים פוטנציאליים. הלכה למעשה, מדובר בפגיעה בחפים מפשע כמדיניות רשמית שהאפקטיביות שלה – גם אליבא דישראל – מוטלת בספק גדול. לא מיותר לציין כי מדיניות זו של ישראל מיושמת על פלסטינים בלבד ולא על מפגעים יהודים.
 
הריסת בתים הינה ענישה קולקטיבית, המנוגדת לדין הבינלאומי ולעקרון היסוד במשפט הישראלי, לפיו אין מענישים אדם בגין מעשים שלא הוא ביצע. הריסת הבתים אינה באה במקומה של ענישה פלילית אלא בנוסף לה, והנפגעים העיקריים ממנה הם דיירי הבית שנהרס, ולא האדם אשר לו מיוחסים המעשים, שעל פי רוב נכלא או נהרג. 
 
תחולת תקנה 119 בשטחים מוטלת בספק שכן היא בוטלה על ידי הבריטים עוד לפני תום המנדט, ובכל מקרה היא סותרת הוראות שונות במשפט ההומניטארי הבינלאומי. אמנת ג'נבה הרביעית קובעת, בין השאר, כי הריסת בתים וענישה קולקטיבית הינן פשעי מלחמה.
 
החל משנת 1996 עותר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בניסיון למנוע הריסות בתים עונשיות. במרבית המקרים בוחר בית המשפט שלא להתערב ומאפשר לצבא להרוס בתים כאמצעי הרתעה. עם זאת, במהלך השנים קבע בג"ץ סייגים לשימוש בשיקול הדעת הנרחב הניתן למפקד הצבאי. 
 
המוקד קורא לישראל לחדול לאלתר ממדיניות הריסות בתים עונשיות, ומצר על כך שבג"ץ משמש כעלה תאנה לפעולותיה של ישראל, המכשיר את הפגיעה בתושבי השטחים הכבושים ואת הפרת כללי המשפט הבינלאומי.
הריסת בתים
ציר זמן
חיפוש בתוצאות: נמצאו 942 תוצאות
מתאריך
עד תאריך
סוג מסמך
משפט ישראלי
משפט בינלאומי וזר
ספרות
משפט ישראלי
כתבי בי דין
פסיקה
חקיקה
מסמכים אחרים
פסיקה / עליון
פסיקה / מחוזי
פסיקה / שלום
פסיקה / עבודה ארצי
פסיקה / עבודה אזורי
פסיקה
פסיקה / משפחה
פסיקה / צבאי
החלטה
חקיקת משנה
הצעת חוק
חקיקה צבאית
דברי הכנסת
ועדת כנסת
אחר
חוק יסוד
חוק
כתב תביעה
כתב הגנה
בקשה
תשובה לבקשה
ערעור
תשובה לערעור
עתירה מנהלית
עתירה לבג"ץ
תגובה
תצהיר תשובה
עיקרי טיעון
הודעה
סיכומים
ערעור
עתירת אסיר
ערעור עתירת אסיר
אחר
תצהיר
כתב אישום
תכתובת עקרונית
נייר עמדה
הנחיית יועמ"ש
החלטת ממשלה
נוהל
חוות דעת
הסכם
תצהיר
פרוטוקול
אחר
טופס
השגה
החלטת משרד הפנים
משפט בינלאומי וזר
פסיקה
אמנות וחקיקה
מסמכים אחרים
פסיקה / טריבונל בינלאומי
פסיקה / בית משפט לאומי
פסיקה
אמנה בינלאומית
חוקת ארגון
חוקה לאומית
חקיקה לאומית
טיוטת אמנה
אחר
הסכם בינלאומי
החלטת או"ם
החלטת ארגון
נייר עמדה
תצהיר
אחר
חוות דעת
ספרות
ספרים
פסיקה במבחן
דוחות
מאמרים
שונות
ספר
אחר
פסיקה במבחן
דוח
דוח המוקד
עיתונות
אקדמי
אחר
תקציר
אחר
אתר אינטרנט
מפה
הודעה לעיתונות
עדכונים
updates עדכונים
ספר
אחר
תקציר
אחר
אתר אינטרנט
מפה
הודעה לעיתונות
איפוס הסינון
מיין תוצאות