המוקד להגנת הפרט
אודות המוקד
הנהלת המוקד וצוות מוביל
צוות המוקד
סייעו לנו להגן על זכויות אדם
התורמים למוקד
המוקד להגנת הפרט מבקש להודות לתורמים הבאים על תמיכתם בפעילותו ב-2023:

Catholic Relief Services (CRS)
Foundation for Middle East Peace
MEDICO International
Misereor
Embassy of the Netherlands in Israel
Embassy of Norway in Israel
Naomi and Nehemiah Cohen Foundation
Norwegian Refugee Council (NRC)
Swiss Development Cooperation (SDC)
SIVMO
Spanish International Development Cooperation
United Nations Children's Fund (UNICEFF)

ולאנשים הרבים שהביעו את תמיכתם בהתנדבות ובתרומה.
תרומות מישות מדינית זרה
דוחות כספיים שנתיים
דרושים