המוקד להגנת הפרט
דו"חות כספיים שנתיים
המוקד להגנת הפרט פועל בשקיפות מלאה.
בנוסף למידע שלהלן, ניתן לעיין בכל המסמכים המוגשים לרשם העמותות, בעמוד העמותה במערכת גיידסטאר.
לאישור על ניהול תקין לחצו כאן
לאישור על ניהול תקין לחצו כאן