המוקד להגנת הפרט
אודות המוקד
הנהלת המוקד
צוות המוקד
סייעו לנו להגן על זכויות אדם
התורמים למוקד
תרומות מישות מדינית זרה
דוחות כספיים שנתיים
המוקד להגנת הפרט פועל בשקיפות מלאה.

בנוסף למידע שלהלן, ניתן לעיין בכל המסמכים המוגשים לרשם העמותות, בעמוד העמותה במערכת Guidstar.
הצגת כל הדוחות הכספיים של
המוקד באתר Guidestar
לאישור על ניהול תקין לחצו כאן
דרושים