המוקד להגנת הפרט
אודות המוקד
הנהלת המוקד וצוות מוביל
צוות המוקד
סייעו לנו להגן על זכויות אדם
התורמים למוקד
תרומות מישות מדינית זרה
דוחות כספיים שנתיים
המוקד להגנת הפרט פועל בשקיפות מלאה.

בנוסף למידע שלהלן, ניתן לעיין בכל המסמכים המוגשים לרשם העמותות, בעמוד העמותה במערכת Guidestar.
לאישור על ניהול תקין לחצו כאן
דרושים