המוקד להגנת הפרט - הנדון: פנייתך בעניין נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון
חזרה לעמוד הקודם
20.10.2022|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: פנייתך בעניין נוהל כניסה ושהייה של זרים לאזור יהודה ושומרון

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים