המוקד להגנת הפרט

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /var/www/new.hamoked.org.il/public_html/inc/search-logic.php on line 174
לחיפוש מתקדם בארכיון שלנו
בארכיון אפשר למצוא חוקים ותקנות, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג”ץ ועוד מסמכים רשמיים רבים.
מומלץ לסנן את התוצאות כדי להגיע בקלות למה שמעניין אותך
חיפוש בתוצאות: נמצאו 969 תוצאות
הצג עדכונים
נושא
סוג מסמך
מתאריך
עד תאריך
חדש לישן
מגיני זכויות אדם
מגיני זכויות אדם
אלימות
בחירת כל הנושאים
גרימת מוות החרמת ת"ז פציעה הכאה והתעללות הטרדות ואיומים כליאת שווא מגן אנושי
גירוש
בחירת כל הנושאים
גירוש חסרי מעמד העברת-כפייה בשטחים גירוש תושבים
חומת ההפרדה
חומת ההפרדה
הריסת בתים
הריסת בתים
זכויות כלואים
בחירת כל הנושאים
איתור כלואים מניעת מפגש עם עו"ד תנאי כליאה מניעת ביקורי אסירים מטעם הרשות הכולאת מניעת ביקורי אסירים מטעם הצבא עינויים
משפטי-כללי
בחירת כל הנושאים
משפט מינהלי סדרי דין זכות הגישה לבתי המשפט
חופש תנועה
בחירת כל הנושאים
תנועה בתוך השטחים עוצר כניסה לישראל מעזה כניסה לישראל מהגדה מעבר בין עזה לגדה ולהיפך יציאה לחו"ל מהגדה ומעזה יציאה לחו"ל מירושלים רשיונות ביקור חומת ההפרדה כניסה לעזה מישראל וירושלים
ירושלים המזרחית
בחירת כל הנושאים
משפחות חצויות איחוד משפחות בירושלים רישום ילדים בירושלים זכויות סוציאליות שלילת תושבות בירושלים חוק האזרחות והכניסה לישראל לשכת משרד הפנים
כליאה ללא משפט
בחירת כל הנושאים
מעצרים מינהליים חוק לוחמים בלתי חוקיים
פגיעה ברכוש
בחירת כל הנושאים
נזק לרכוש החרמת רכוש גניבה הריסת בתים תפיסת בתים נזק לתשתיות
תושבות שטחים
בחירת כל הנושאים
איחוד משפחות בשטחים רישום ילדים בשטחים רישום מאוחר שלילת תושבות בשטחים הקפאת תושבות גריעה מהמרשם הזכות לבחור מקום מגורים גירוש תושבים העברת-כפייה בשטחים גירוש חסרי מעמד
פיצויים
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות מדינה)
מעצרים
בחירת כל הנושאים
הליך הוגן הליכי מעצר מעצרים מינהליים חוק לוחמים בלתי חוקיים מעצר בעת לחימה כליאת שווא מניעת מפגש עם עו"ד מעצרי ילדים
כלא סודי
כלא סודי
כבוד המת
כבוד המת
עינויים
עינויים
משפט ישראלי
משפט בינלאומי וזר
ספרות
משפט ישראלי
כתבי בי דין
פסיקה
חקיקה
מסמכים אחרים
פסיקה / עליון
פסיקה / מחוזי
פסיקה / שלום
פסיקה / עבודה ארצי
פסיקה / עבודה אזורי
פסיקה
פסיקה / משפחה
פסיקה / צבאי
החלטה
חקיקת משנה
הצעת חוק
חקיקה צבאית
דברי הכנסת
ועדת כנסת
אחר
חוק יסוד
חוק
כתב תביעה
כתב הגנה
בקשה
תשובה לבקשה
ערעור
תשובה לערעור
עתירה מנהלית
עתירה לבג"ץ
תגובה
תצהיר תשובה
עיקרי טיעון
הודעה
סיכומים
ערעור
עתירת אסיר
ערעור עתירת אסיר
אחר
תצהיר
כתב אישום
תכתובת עקרונית
נייר עמדה
הנחיית יועמ"ש
החלטת ממשלה
נוהל
חוות דעת
הסכם
תצהיר
פרוטוקול
אחר
טופס
השגה
החלטת משרד הפנים
משפט בינלאומי וזר
פסיקה
אמנות וחקיקה
מסמכים אחרים
פסיקה / טריבונל בינלאומי
פסיקה / בית משפט לאומי
פסיקה
אמנה בינלאומית
חוקת ארגון
חוקה לאומית
חקיקה לאומית
טיוטת אמנה
אחר
הסכם בינלאומי
החלטת או"ם
החלטת ארגון
נייר עמדה
תצהיר
אחר
חוות דעת
ספרות
ספרים
פסיקה במבחן
דוחות
מאמרים
שונות
ספר
אחר
פסיקה במבחן
דוח
דוח המוקד
עיתונות
אקדמי
אחר
תקציר
אחר
אתר אינטרנט
מפה
הודעה לעיתונות
עדכונים
updates עדכונים
ספר
אחר
תקציר
אחר
אתר אינטרנט
מפה
הודעה לעיתונות
איפוס הסינון
מיין תוצאות