המוקד עתר בדרישה לאפשר לאם ותינוקה להתאחד עם אביו המתגורר באיחוד האמירויות: הצבא מונע את יציאתם מן הגדה המערבית בטענה שפרטי התינוק אינם מופיעים בהעתק מרשם האוכלוסין בו מחזיקה ישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
23.09.2020
המוקד עתר בדרישה לאפשר לאם ותינוקה להתאחד עם אביו המתגורר באיחוד האמירויות: הצבא מונע את יציאתם מן הגדה המערבית בטענה שפרטי התינוק אינם מופיעים בהעתק מרשם האוכלוסין בו מחזיקה ישראל
המוקד עתר בדרישה לאפשר לאם ותינוקה להתאחד עם אביו המתגורר באיחוד האמירויות: הצבא מונע את יציאתם מן הגדה המערבית בטענה שפרטי התינוק אינם מופיעים בהעתק מרשם האוכלוסין בו מחזיקה ישראל
ביום 22.9.2020 עתר המוקד להגנת הפרט בשמם של אישה פלסטינית ושני ילדיה, החפצים לחזור לביתם שבאיחוד האמירויות ולהתאחד עם אבי המשפחה. כל בני המשפחה נולדו בגדה המערבית, נרשמו במרשם האוכלוסין של הרשות הפלסטינית, ומחזיקים בדרכונים תקפים, לרבות הבן התינוק שנולד במרץ האחרון. ואולם, סמוך לאחר לידתו בגדה, במהלך ביקור משפחתי של האם והבן הנוסף, ובעקבות הכרזת ישראל על כוונתה לספח שטחים נוספים של הגדה, הפסיקה הרשות את התיאום האזרחי בינה לבין ישראל. במסגרת זו, הרשות אינה מעבירה עוד עדכונים לצד הישראלי בנוגע להנפקה של דרכונים ומספרי זהות חדשים, על בסיסם נוהגת ישראל לעדכן את קובץ המרשם שברשותה.

וכך, בשלהי יולי 2020, כאשר הגיעו העותרת ושני ילדיה לגשר אלנבי כדי לצאת לירדן ומשם להמשיך לביתם שבאיחוד האמירויות, מנעו מהם נציגי הצבא להמשיך בדרכם בטענה שהתינוק אינו מופיע בהעתק הישראלי של מרשם האוכלוסין של הגדה המערבית. כל השתדלויותיה של האישה, ופניותיו של המוקד מטעמה לצבא לא הועילו, ועד עתה טרם התקבל מהצבא אישור בכתב כי יינתן לאישה לעבור בגשר אלנבי עם שני ילדיה, גם ללא שיועברו פרטיו של התינוק על ידי הצד הפלסטיני. וכך עד עצם היום הזה, מנותקים השלושה בעל כורחם מאבי המשפחה, אשר טרם זכה לחבוק את תינוקו החדש.

בעתירה שהגיש בעניין, הדגיש המוקד כי זוהי חובתה האקטיבית של ישראל, בהיותה הכוח הכובש, לאפשר לתושבים מוגנים לממש את זכות היסוד שלהם לצאת את ארצם, והדבר כלל אינו תלוי במעשי הרשות הפלסטינית. עוד ציין המוקד כי בהתאם להסכם הביניים, הרשות היא המוסמכת להנפיק דרכונים לתושבי השטחים הכבושים, וכי "ישראל מכירה בתוקף הדרכונים" הללו. משכך, אין בסיס לדרישה המופיעה בחקיקה הצבאית כי פרטיהם של פלסטינים החפצים לנסוע מארצם דרך גשר אלנבי יופיעו באופן "מדויק ועדכני" בהעתק המרשם שבידי ישראל. זאת ועוד. במקרה הנוגע לקטין, כבמקרה דנן, ככל שאין סתירה בין הרשום במסמכים הפלסטיניים השונים, לרבות הדרכון ותעודת הלידה של הקטין, וספח תעודת הזהות וכרטיס היוצא שהנפיקה הרשות לאם, ברי שאין לצבא כל בסיס סביר לפעול כאילו מתקיימות במקרה נסיבות חשודות, המצדיקות את מניעת יציאתו של הקטין.

המוקד דרש לאפשר למשפחה לשוב לביתה לאלתר, ובכך להפסיק את הפגיעה הקשה בזכויותיהם לחיי משפחה ולחופש תנועה, וכן בעיקרון טובת הילד. בנוסף דרש המוקד סעד עקרוני, שייתן מענה למקרים שכאלה ככלל.

* ביום 13.10.2020, ובטרם התקיים דיון בעתירה, מסרו נציגי המדינה כי התינוק נרשם בהעתק המרשם שבידי ישראל, וכי אין מניעה ליציאתו עם אמו ואחיו מהגדה. ביום 26.10.2020 נסעה המשפחה לביתה. 
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 22.9.2020 עתר המוקד להגנת הפרט בשמם של אישה פלסטינית ושני ילדיה, החפצים לחזור לביתם שבאיחוד האמירויות ולהתאחד עם אבי המשפחה. כל בני המשפחה נולדו בגדה המערבית, נרשמו במרשם האוכלוסין של הרשות הפלסטינית, ומחזיקים בדרכונים תקפים, לרבות הבן התינוק שנולד במרץ האחרון. ואולם, סמוך לאחר לידתו בגדה, במהלך ביקור משפחתי של האם והבן הנוסף, ובעקבות הכרזת ישראל על כוונתה לספח שטחים נוספים של הגדה, הפסיקה הרשות את התיאום האזרחי בינה לבין ישראל. במסגרת זו, הרשות אינה מעבירה עוד עדכונים לצד הישראלי בנוגע להנפקה של דרכונים ומספרי זהות חדשים, על בסיסם נוהגת ישראל לעדכן את קובץ המרשם שברשותה.

וכך, בשלהי יולי 2020, כאשר הגיעו העותרת ושני ילדיה לגשר אלנבי כדי לצאת לירדן ומשם להמשיך לביתם שבאיחוד האמירויות, מנעו מהם נציגי הצבא להמשיך בדרכם בטענה שהתינוק אינו מופיע בהעתק הישראלי של מרשם האוכלוסין של הגדה המערבית. כל השתדלויותיה של האישה, ופניותיו של המוקד מטעמה לצבא לא הועילו, ועד עתה טרם התקבל מהצבא אישור בכתב כי יינתן לאישה לעבור בגשר אלנבי עם שני ילדיה, גם ללא שיועברו פרטיו של התינוק על ידי הצד הפלסטיני. וכך עד עצם היום הזה, מנותקים השלושה בעל כורחם מאבי המשפחה, אשר טרם זכה לחבוק את תינוקו החדש.

בעתירה שהגיש בעניין, הדגיש המוקד כי זוהי חובתה האקטיבית של ישראל, בהיותה הכוח הכובש, לאפשר לתושבים מוגנים לממש את זכות היסוד שלהם לצאת את ארצם, והדבר כלל אינו תלוי במעשי הרשות הפלסטינית. עוד ציין המוקד כי בהתאם להסכם הביניים, הרשות היא המוסמכת להנפיק דרכונים לתושבי השטחים הכבושים, וכי "ישראל מכירה בתוקף הדרכונים" הללו. משכך, אין בסיס לדרישה המופיעה בחקיקה הצבאית כי פרטיהם של פלסטינים החפצים לנסוע מארצם דרך גשר אלנבי יופיעו באופן "מדויק ועדכני" בהעתק המרשם שבידי ישראל. זאת ועוד. במקרה הנוגע לקטין, כבמקרה דנן, ככל שאין סתירה בין הרשום במסמכים הפלסטיניים השונים, לרבות הדרכון ותעודת הלידה של הקטין, וספח תעודת הזהות וכרטיס היוצא שהנפיקה הרשות לאם, ברי שאין לצבא כל בסיס סביר לפעול כאילו מתקיימות במקרה נסיבות חשודות, המצדיקות את מניעת יציאתו של הקטין.

המוקד דרש לאפשר למשפחה לשוב לביתה לאלתר, ובכך להפסיק את הפגיעה הקשה בזכויותיהם לחיי משפחה ולחופש תנועה, וכן בעיקרון טובת הילד. בנוסף דרש המוקד סעד עקרוני, שייתן מענה למקרים שכאלה ככלל.

* ביום 13.10.2020, ובטרם התקיים דיון בעתירה, מסרו נציגי המדינה כי התינוק נרשם בהעתק המרשם שבידי ישראל, וכי אין מניעה ליציאתו עם אמו ואחיו מהגדה. ביום 26.10.2020 נסעה המשפחה לביתה. 
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות