המוקד להגנת הפרט - בעקבות עתירת המוקד: הותר מעברה במחסום של נערה בת 14 לצורך ביקור אחיה הכלוא, על אף שמוטלת נגדה "מניעה ביטחונית"; הצבא התחייב לערוך להבא בירור מיידי שיאפשר לילדים "מנועי כניסה" להמשיך בדרכם לביקור יקירם
 "updates"