המוקד להגנת הפרט - "מדיניות ופרקטיקה חברו להן להכחיד נוכחות פלסטינית ב'מרחב התפר'": המוקד דורש מהצבא לפרק את מקטע גדר ההפרדה שחוצץ בין הכפרים קפין, עכאבה ונזלאת עיסא לבין אדמותיהם החקלאיות
תמונה ללא תיאור
09.01.2020
"מדיניות ופרקטיקה חברו להן להכחיד נוכחות פלסטינית ב'מרחב התפר'": המוקד דורש מהצבא לפרק את מקטע גדר ההפרדה שחוצץ בין הכפרים קפין, עכאבה ונזלאת עיסא לבין אדמותיהם החקלאיות
"מדיניות ופרקטיקה חברו להן להכחיד נוכחות פלסטינית ב'מרחב התפר'": המוקד דורש מהצבא לפרק את מקטע גדר ההפרדה שחוצץ בין הכפרים קפין, עכאבה ונזלאת עיסא לבין אדמותיהם החקלאיות
ביום 8.1.2020 שלח המוקד מכתב לצבא, בו דרש כי יפורק "מקטע גדר ההפרדה באזור הכפרים קפין, עכאבה ונזלאת עיסא, בחלקיו החורגים מזרחה מהקו הירוק". במכתבו, שנכתב על ידי עו"ד מיכאל ספרד, פירט המוקד בהרחבה את דרישתו לפירוק "מקטע קפין", המנשל הלכה למעשה את חקלאי המקום מקניינם, פרנסתם ואורח חייהם: "פגיעות חמורות אלה בזכויותיהם, כמו גם השינויים במצב הביטחוני באזור מאז הוקמה הגדר, הופכים אותה לבלתי מידתית ולבלתי חוקתית ועל-כן יש לפרקה".

המוקד הבהיר בפנייתו, כי הגדר הוקמה בתוככי הגדה המערבית מתוקף צווי תפיסה צבאיים, בטענה – אשר התקבלה בעשרות פסקי דין של בג"ץ – שקיומה היה נחוץ אותה עת לצורכי הביטחון של ישראל. ואולם, הזכיר המוקד, תפיסה – בניגוד להפקעה – הינה זמנית במהותה; ונוכח שינוי הנסיבות ברור כי הפגיעה הנגרמת לפלסטינים – אם אכן היתה אי פעם מוצדקת – גדולה כיום מהתרומה שבהותרת גדר ההפרדה במיקומה הנוכחי. עוד ציין המוקד, כי מובלעת זו של "מרחב התפר" מתייחדת מהבחינה הביטחונית, בכך שאין בה התנחלויות ישראליות ואין אף ישוב ישראלי הצמוד לקו הירוק בצד הישראלי באזור זה.

qaffin


qaffin_enlarged


המוקד הרחיב אודות הפגיעה אדירת המימדים בחקלאי המקום, המתעצמת משנה לשנה, במנותק מצורך ביטחוני כלשהו, וזאת בשל ההקצנה ההדרגתית ביישום משטר ההיתרים אותו משליט הצבא ב"מרחב התפר" – הן באמצעות נהלים דרקוניים והן על ידי הפרקטיקה הנהוגה בשטח. כל זאת, בניגוד להבטחות ישראל בפני בית המשפט למזער ככל הניתן את הנזק שייגרם לחקלאים כתוצאה מהקמתה של הגדר הפיזית. המוקד הוסיף כי תוצאתם המשולבת של תוואי הגדר במקטע קפין ומדיניות משטר ההיתרים, יוצרת "הלכה למעשה סיפוח אסור של שטח כבוש...", אשר "בקרוב מאוד יביא[ו] לכך שהנוכחות הפלסטינית במרחב התפר של מקטע קפין תיעלם באופן כליל".

המוקד גיבה את טענותיו בנתונים, בראשם הנתון בדבר הפחתה של 90% בפרנסת תושבי הכפרים האמורים, בהשוואה לתנובת אדמותיהם בטרם הוקמה הגדר. לגיבוי טענתו בדבר צמצום הגישה לקרקעות הלכודות במרחב התפר, ציין המוקד כי מספר ההיתרים שהונפקו לתושבי הכפר קפין לבדו ירד ב-85% מאז השנים 2014-2012 ועד היום (2,000-1,800 היתרים לעומת 350).

במכתבו הבהיר המוקד כי אם דרישתו לא תיענה במהרה, בכוונתו לעתור לבג"ץ בעניין.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 8.1.2020 שלח המוקד מכתב לצבא, בו דרש כי יפורק "מקטע גדר ההפרדה באזור הכפרים קפין, עכאבה ונזלאת עיסא, בחלקיו החורגים מזרחה מהקו הירוק". במכתבו, שנכתב על ידי עו"ד מיכאל ספרד, פירט המוקד בהרחבה את דרישתו לפירוק "מקטע קפין", המנשל הלכה למעשה את חקלאי המקום מקניינם, פרנסתם ואורח חייהם: "פגיעות חמורות אלה בזכויותיהם, כמו גם השינויים במצב הביטחוני באזור מאז הוקמה הגדר, הופכים אותה לבלתי מידתית ולבלתי חוקתית ועל-כן יש לפרקה".

המוקד הבהיר בפנייתו, כי הגדר הוקמה בתוככי הגדה המערבית מתוקף צווי תפיסה צבאיים, בטענה – אשר התקבלה בעשרות פסקי דין של בג"ץ – שקיומה היה נחוץ אותה עת לצורכי הביטחון של ישראל. ואולם, הזכיר המוקד, תפיסה – בניגוד להפקעה – הינה זמנית במהותה; ונוכח שינוי הנסיבות ברור כי הפגיעה הנגרמת לפלסטינים – אם אכן היתה אי פעם מוצדקת – גדולה כיום מהתרומה שבהותרת גדר ההפרדה במיקומה הנוכחי. עוד ציין המוקד, כי מובלעת זו של "מרחב התפר" מתייחדת מהבחינה הביטחונית, בכך שאין בה התנחלויות ישראליות ואין אף ישוב ישראלי הצמוד לקו הירוק בצד הישראלי באזור זה.

qaffin


qaffin_enlarged


המוקד הרחיב אודות הפגיעה אדירת המימדים בחקלאי המקום, המתעצמת משנה לשנה, במנותק מצורך ביטחוני כלשהו, וזאת בשל ההקצנה ההדרגתית ביישום משטר ההיתרים אותו משליט הצבא ב"מרחב התפר" – הן באמצעות נהלים דרקוניים והן על ידי הפרקטיקה הנהוגה בשטח. כל זאת, בניגוד להבטחות ישראל בפני בית המשפט למזער ככל הניתן את הנזק שייגרם לחקלאים כתוצאה מהקמתה של הגדר הפיזית. המוקד הוסיף כי תוצאתם המשולבת של תוואי הגדר במקטע קפין ומדיניות משטר ההיתרים, יוצרת "הלכה למעשה סיפוח אסור של שטח כבוש...", אשר "בקרוב מאוד יביא[ו] לכך שהנוכחות הפלסטינית במרחב התפר של מקטע קפין תיעלם באופן כליל".

המוקד גיבה את טענותיו בנתונים, בראשם הנתון בדבר הפחתה של 90% בפרנסת תושבי הכפרים האמורים, בהשוואה לתנובת אדמותיהם בטרם הוקמה הגדר. לגיבוי טענתו בדבר צמצום הגישה לקרקעות הלכודות במרחב התפר, ציין המוקד כי מספר ההיתרים שהונפקו לתושבי הכפר קפין לבדו ירד ב-85% מאז השנים 2014-2012 ועד היום (2,000-1,800 היתרים לעומת 350).

במכתבו הבהיר המוקד כי אם דרישתו לא תיענה במהרה, בכוונתו לעתור לבג"ץ בעניין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות