המוקד לבג"ץ: יש להורות למדינה שלא לגרש צעיר פלסטיני, המתגורר בגדה מינקות, לרצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.06.2017
המוקד לבג"ץ: יש להורות למדינה שלא לגרש צעיר פלסטיני, המתגורר בגדה מינקות, לרצועת עזה
המוקד לבג"ץ: יש להורות למדינה שלא לגרש צעיר פלסטיני, המתגורר בגדה מינקות, לרצועת עזה
ישראל מתייחסת לפלסטינים, שכתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין היא בעזה אך הם מתגוררים בגדה, כאל זרים הנמצאים בביתם שלא כדין, אלא אם הם מחזיקים בהיתר מיוחד מטעם הצבא למגורים בגדה. חרף התחייבות המדינה בבג"ץ שלא לגרש עוד לרצועה את מי שעברו מעזה לגדה לפני ספטמבר 2005, ישראל ממשיכה לסרב לעדכן את שינוי הכתובת של אותם אנשים במרשם האוכלוסין, באופן שיהלום את המציאות, וממשיכה לראות בהם "שוהים בלתי חוקיים" בגדה.

כך במקרה של צעיר פלסטיני, בן 22, שנולד ברצועת עזה ועבר להתגורר בגדה, יחד עם משפחתו, בהיותו בן שנה בלבד. הצעיר, העומד בימים אלו בפני שחרורו מהכלא הישראלי, התבשר על ידי רשויות המדינה, כי נאסר עליו לשוב אל ביתו ומשפחתו בגדה, וכי בכוונת ישראל לגרשו לעזה עם שחרורו ממאסר, בהתבסס על כתובתו הרשומה במרשם האוכלוסין.

בעקבות זאת עתר המוקד לבג"ץ ביום 8.6.2017 בעניינו של הצעיר. המוקד טען, כי הצעיר (בהיותו בן שנה) ומשפחתו עזבו את רצועת עזה ועברו להתגורר בגדה המערבית בשנת 1996, לאחר החתימה על הסכם אוסלו וטרם האינתיפאדה השנייה – עת הכירה ישראל בגדה המערבית וברצועת עזה כשני חבלי ארץ של יחידה אינטגראלית אחת. עוד טען המוקד, כי צעד כזה נוגד את ההתחייבות שהושגה במסגרת בג"ץ 4019/10, לפיה לא תגרש ישראל פלסטינים שעברו מעזה לגדה לפני ספטמבר 2005.

המוקד הדגיש כי הדעת אינה סובלת, שאדם יגורש מביתו וינותק ממשפחתו בשל עניין טכני – כתובתו הרשומה במרשם האוכלוסין, עניין המצוי ממילא באחריותה של ישראל, המסרבת בשיטתיות לעדכן כתובות של פלסטינים שעברו לפני שנים מרצועת עזה לגדה. צעד דרקוני שכזה יפגע באופן קיצוני בכל זכויות היסוד של הצעיר ואין לאפשרו בשום אופן!
הדפסה הדפסה
שיתוף
ישראל מתייחסת לפלסטינים, שכתובתם הרשומה במרשם האוכלוסין היא בעזה אך הם מתגוררים בגדה, כאל זרים הנמצאים בביתם שלא כדין, אלא אם הם מחזיקים בהיתר מיוחד מטעם הצבא למגורים בגדה. חרף התחייבות המדינה בבג"ץ שלא לגרש עוד לרצועה את מי שעברו מעזה לגדה לפני ספטמבר 2005, ישראל ממשיכה לסרב לעדכן את שינוי הכתובת של אותם אנשים במרשם האוכלוסין, באופן שיהלום את המציאות, וממשיכה לראות בהם "שוהים בלתי חוקיים" בגדה.

כך במקרה של צעיר פלסטיני, בן 22, שנולד ברצועת עזה ועבר להתגורר בגדה, יחד עם משפחתו, בהיותו בן שנה בלבד. הצעיר, העומד בימים אלו בפני שחרורו מהכלא הישראלי, התבשר על ידי רשויות המדינה, כי נאסר עליו לשוב אל ביתו ומשפחתו בגדה, וכי בכוונת ישראל לגרשו לעזה עם שחרורו ממאסר, בהתבסס על כתובתו הרשומה במרשם האוכלוסין.

בעקבות זאת עתר המוקד לבג"ץ ביום 8.6.2017 בעניינו של הצעיר. המוקד טען, כי הצעיר (בהיותו בן שנה) ומשפחתו עזבו את רצועת עזה ועברו להתגורר בגדה המערבית בשנת 1996, לאחר החתימה על הסכם אוסלו וטרם האינתיפאדה השנייה – עת הכירה ישראל בגדה המערבית וברצועת עזה כשני חבלי ארץ של יחידה אינטגראלית אחת. עוד טען המוקד, כי צעד כזה נוגד את ההתחייבות שהושגה במסגרת בג"ץ 4019/10, לפיה לא תגרש ישראל פלסטינים שעברו מעזה לגדה לפני ספטמבר 2005.

המוקד הדגיש כי הדעת אינה סובלת, שאדם יגורש מביתו וינותק ממשפחתו בשל עניין טכני – כתובתו הרשומה במרשם האוכלוסין, עניין המצוי ממילא באחריותה של ישראל, המסרבת בשיטתיות לעדכן כתובות של פלסטינים שעברו לפני שנים מרצועת עזה לגדה. צעד דרקוני שכזה יפגע באופן קיצוני בכל זכויות היסוד של הצעיר ואין לאפשרו בשום אופן!
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות