צו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס' 2) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס' 2)
חקיקה | חקיקה צבאית | 13.04.2010
צו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס' 2)
תיקון של הצו בדבר מניעת הסתננות (יהודה ושומרון) (מס' 329) תשכ"ט-1969, שנכנס לתוקף ביום 13.4.2010. על פי תיקון זה ייחשב מעתה ואילך כמסתנן כל מי ששוהה בשטחים הכבושים ללא היתר שהייה, ואף מי שנולד ושהה כל חייו בגדה אם אינו מחזיק בהיתר שהייה. דינו של אדם כזה גירוש, שיכול להתבצע בתוך 72 שעות, או מאסר בפועל. המוקד מדגיש כי הצו אינו מפרט באיזה היתר שהייה מדובר, וככל הידוע לא קיים היתר שהייה כזה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תיקון של הצו בדבר מניעת הסתננות (יהודה ושומרון) (מס' 329) תשכ"ט-1969, שנכנס לתוקף ביום 13.4.2010. על פי תיקון זה ייחשב מעתה ואילך כמסתנן כל מי ששוהה בשטחים הכבושים ללא היתר שהייה, ואף מי שנולד ושהה כל חייו בגדה אם אינו מחזיק בהיתר שהייה. דינו של אדם כזה גירוש, שיכול להתבצע בתוך 72 שעות, או מאסר בפועל. המוקד מדגיש כי הצו אינו מפרט באיזה היתר שהייה מדובר, וככל הידוע לא קיים היתר שהייה כזה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות